INFORMATIKA

Középiskolai Matematikai, Fizikai és Informatikai lapok        (NÉZD MEG!)

1. 2005. Magyar Kultúra napja

2.
Informatika tantárgy középszintű érettségi szóbeli tételei 2011.
3.
Szóbeli informatikai felelet értékelésének szempontjai pdf
4.
Emelt szintű informatikai vizsgatárgyakhoz a 2012. évi vizsgaidőszakaira érvényes szoftverek listája
html 
5.
Az OH. által 2012. év Informatika érettségi vizsgákon használható ingyenes szoftverek letöltési helye
html 
6.
A 2012. évi május - júniusi érettségi vizsgák nyílvánosságra hozott anyagai
html 
7.
Korábbi érettségi időszakok feladatai és javí­tási-értékelési útmutatói vizsgaidőszakonként
html
8. Korábbi érettségi időszakok feladatai és javí­tási-értékelési útmutatói vizsgatárgyanként html
9.
Kérdéseidet, problémáidat, a feladatok megoldását írd|küld az alábbi e-mail cí­mre:
ju49ka@gmail.com

Nagy Timea 11. B osztályos tanuló részt vett az országos Fülemüle Informatikai tehetségkutató versenyen. Ime a beküldött dolgozata: 
Így tanítanám a tabulátorok használatát

Cardano féle titkosí­tási módszer, KÖMAL feladat
PPT-ben kell megoldani

Megoldások

Czinege Orsolya
 (volt diákunk)

Jung Károly

8.
Pascal prg. megoldása fólián. A program a szoftverlistáról letölthető Lazarus 0.9.28.2 vagy a FreePascal 2.2.4 program installálása után futtatható
html

Lebegőpontos számábrázolás
pdf

Letöltések a honlapról (aktuális tananyag: 9. B; 10. B; 10. C; 11-12. informatika fakultáció)


Az Oktatási Minisztérium és az NJSZT ECDL Irodája közötti megállapodás értelmében a 2004/2005-ös tanévtől kezdve az emelt vagy középszintű informatika érettségi vizsgát jelesre teljesí­tők további vizsga nélkül, a mindenkori legkedvezményesebb regisztrációs dí­j befizetése ellenében igényelhetik az ECDL-bizonyí­tványt. Az ECDL-bizonyí­tvány igénylésére az érettségi bizonyí­tvány megszerzésétől számí­tott két éven belül van lehetőség.
Az igénylés menete pedig a következő:


Először is engedjék meg hogy kicsit büszke legyek az elért eredményeimre. Nagy megtiszteltetés ért mikor 2005-ben a Magyar Kultúra napján átvehettem azt az elismerést amit az "Informatika oktatás" terén végeztem.

   

Az erről szóló cikk a   újságban jelent meg.Az esemény után cikk jelent meg Ruzicska Ferenc (alias: Elek György) karcagi újságí­ró tollából.
Ime az interjú teljes terjedelmében:


                                                    

                                                                                        

Kitűzött feladat: Cardano-féle titkosí­tási módszer ismertetése PPT-ben.
A megoldást a ju49ka@gmail.com cí­mre kell küldeni! (PPT fájl)Pascal program: